สสข.ผนึกทัพ ‘พิทักษ์’ สัตว์ป่า ‘เผยปม’ ร่วมรณรงค์ผ่านนิทรรศการ

 


เสนอข่าวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

 

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ต้นเรื่อง    :   สวนสัตว์สงขลา

 


ประเด็นข่าว : สสข.ผนึกทัพ พิทักษ์ สัตว์ป่า เผยปมร่วมรณรงค์ผ่านนิทรรศการ

โปรยข่าว : สวนสัตว์สงขลา นำทัพองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมบอกเล่าปัญหาทางธรรมชาติผ่านนิทรรศการ

เนื้อข่าว :            ด้วยวิกฤตการณ์การเปลี่ยนทางสภาพอากาศ Climax Change ก่อให้เกิดความเปลี่ยนทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและรวดเร็ว ได้ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศที่ร้อนขึ้น สภาพผืนป่าที่ลดสั้นลง                ขยะพลาสติกที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้ มันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วโลก การปรับตัวที่สอดคล้องกับธรรมชาติอาจเป็นทางรอดเดียวที่ทำให้ทรัพยากรของไทยได้ตกไปถึงมือลูกหลานของเราในอนาคต

  ายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลาเป็นหน่วยงานโดยตรงที่มีภารกิจในการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าหายากทางภาคใต้ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่บริการความรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และให้บริการพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ             แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย ด้วยภารกิจดังกล่าวในทุกๆ ปีของวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมก็จะมีการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าและทรัพยากรอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย และในวันที่ 26 ธันวาคม          ที่จะถึงนี้ สวนสัตว์สงขลาได้จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2565 โดยมีหน่วยงานต่างๆ           เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล ภายในงานท่านจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานไปกับเกมถามตอบชิงรางวัลมากมายจากพี่ๆ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ พร้อมชมสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิด อีกทั้งร่วมรับชมนิทรรศการจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 5 สงขลา อุทยานนกน้ำคูขุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และกิจกรรมอื่นๆ    ของสวนสัตว์สงขลาอีกด้วย

"วันคุ้มครองสัตว์ป่าถือเป็นวันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ตระหนักรู้และเข้าใจกลไกของธรรมชาติ เข้าใจระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เราได้รับรู้ถึงปัญหาทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น และเราจะมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้อย่างไรต่อไป การปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ การทิ้งขยะพลาสติกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเราอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และมันส่งผลต่อสัตว์ป่าอย่างไร   ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันหาคำตอบได้ที่กิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าที่จะถึงนี้ครับ และข่าวดีคือ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว             ยังตรงกับเทศกาลคริสต์มาสด้วย น้องๆ หนูๆ สามารถมาเจอกับลุงซานต้า พี่ๆ ซานตี้ ในการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์สงขลาในวันและเวลาใกล้เคียงกัน เรียกได้ว่า เที่ยวครั้งเดียวได้รับความรู้และความสุข ความสนุกสนานถึงสองงานเลยทีเดียว และในช่วงปีใหม่สวนสัตว์สงขลายังมีกิจกรรมให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ท่านที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของทางสวนสัตว์ผ่านทางเพจสวนสัตว์สงขลาได้เลยครับ” รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลากล่าว

หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมของสัตว์ป่าและร่วมกิจกรรมของสวนสัตว์สงขลา             ได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ    ผ่านเพจ Facebook สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo’ หรือ ทาง Inbox เพจ สวนสัตว์สงขลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074 -598–555

         

          ผู้จัดทำชื่อ  นายคมกฤช  อยู่เย็น

            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร