สวนสัตว์สงขลา คว้ารางวัลส่งเสริมชีวิตสัตว์ ฉลองรับปีใหม่ ศึกษาวิจัยพฤติกรรมแมวป่าหัวแบน

ประเด็นข่าว : สสข. คว้ารางวัลส่งเสริมชีวิตสัตว์ ฉลองรับปีใหม่ ศึกษาวิจัยพฤติกรรมแมวป่าหัวแบน   

โปรยข่าว : สวนสัตว์สงขลา ฉลองรับปีใหม่คว้ารางวัลชมเชย ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าจากองค์กรไม่แสวงหากำไรในการดูแลสัตว์ป่าทั่วโลก

เนื้อข่าว :การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า หรือ Animal Enrichment คือ การทำให้สัตว์ป่า กิน นอน อาศัย ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติอย่างมีความสุขกาย สบายใจ ไม่มีโรคภัย มีความสุขและส่งผลต่อความสมบูรณ์แข็งแรง  ของสัตว์ป่าทั้งร่างกายและจิตใจ

              นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลามีภารกิจที่สำคัญต่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เพื่อนำสัตว์ป่าคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตลอดจนยังให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้รับทราบถึงภารกิจของสวนสัตว์สงขลาและองค์การสวนสัตว์  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการ  ในการจัดการสัตว์ป่ายังดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลระดับโลกที่รองรับโดยองค์กร WAZA - World Association of Zoos and Aquariums และ SEAZA – Southeast Asian Zoos and Aquariums Association ฉะนั้น การดูแลสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลานอกจากอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้ว การส่งเสริมพฤติกรรมให้สัตว์ป่าได้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกเรื่องหนึ่งในการดูแลสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ สำหรับ แมวป่าหัวแบน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในวงศ์เสือและแมว ซึ่งเป็นแมวขนาดเล็ก ขึ้นบัญชี IUCN Red list Threatened Species, 2010 ในระดับ EN : Endangered และบัญชี IUCN Thailand Red list, 2005 ในระดับ CR : Critically Endangered คือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งจากการถูกคุกคาม โดยเราสามารถพบแมวป่าชนิดนี้ได้  ในแถบภาคใต้ของไทย ตลอดจนบริเวณแหลมมาลายูเท่านั้น แมวป่าหัวแบนขึ้นสถานะเป็นสัตว์ป่าที่ห้ามซื้อขาย  ตามบัญชี CITES Appendix I ใน 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

"การได้รับรางวัลชมเชย Founder Choice Award จาก Hose2Habitat หนึ่งในองค์กร  ไม่แสวงหากำไรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน หรือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ดูแลสวนสัตว์  หรือดูแลสัตว์ป่า โดยใช้อุปกรณ์ที่หาง่าย ไม่เป็นพิษต่อสัตว์ป่าและธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า ตลอดจนได้มีพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงส่งผลต่อการสืบพันธุ์ในอนาคตอีกด้วย สำหรับสวนสัตว์สงขลาได้ดำเนินการดูแลแมวป่าหัวแบนมามากกว่า 10 ปี และตอนนี้ได้ยกระดับการดูแลและศึกษาพฤติกรรมภายใต้โครงการวิจัย เพาะขยายพันธุ์แมวป่าหัวแบน โดยการสนับสนุนและใช้ทรัพยากรในการศึกษาวิจัยร่วมกัน  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ และพยายามในการเพิ่มประชากรและนำแมวป่าชนิดนี้คืนกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง รางวัลที่ได้รับ    ถือเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจในความพยายามดูแลสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้มาอย่างยาวนาน ในช่วงปีใหม่    ที่ผ่านมา ทราบว่าได้รับรางวัลดังกล่าวผ่านเพจ นับเป็นของขวัญปีใหม่ที่แสนวิเศษสำหรับชาวสวนสัตว์สงขลาเลยทีเดียว” รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลากล่าว

 หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมสัตว์ป่านานาชนิดอื่นๆ ได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสวนสัตว์สงขลา  ได้ที่เพจ Facebook สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   074 -598–555 หรือ ทาง Inbox เพจ สวนสัตว์สงขลา  

 


ผู้จัดทำชื่อ  นายคมกฤช  อยู่เย็น

            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร