สสข. ขยายฐานกำลัง ร่วม ‘พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ’ แห่งเดียวในประเทศไทย

ประเด็นข่าว :  สสข. ขยายฐานกำลัง ร่วม พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ แห่งเดียวในประเทศไทย

โปรยข่าว : สวนสัตว์สงขลา ขยายฐานกำลัง ผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ม.วลัยลักษณ์ มุ่งการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสัตว์ป่า

เนื้อข่าว :            สวนสัตว์สงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภารกิจในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากในธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ด้านสัตว์ป่าแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของสัตว์ป่า ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน

                        นายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของสวนสัตว์สงขลา คือ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือเป็นกลุ่มสัตว์ป่าที่เราต้องการศึกษาหาคำตอบในพฤติกรรมของสัตว์ป่า และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องขยายฐานกำลังและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในด้านวิชาการสัตว์ป่าและพันธุศาสตร์ การเกิดโรคในสัตว์ป่า ตลอดจนต้องสามารถค้นคว้า               กลวิธีในการควบคุมโรคที่เกิดจากการติดต่อระหว่างสัตว์กับสัตว์และการติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ด้วย การได้ผสาน             ความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตว์ป่ากับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีหลักสูตร                      สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นนานาชาติ การร่วมมือครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้หลักสูตร       การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยมีฐานและตัวอย่างความรู้ของสัตว์ป่า               อยู่ที่สวนสัตว์สงขลา อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย งานสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจน                 การแลกเปลี่ยนทักษะใหม่ๆ ระหว่างสองหน่วยงานด้วย สำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ สวนสัตว์สงขลาได้รับเกียรติ        จากศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสัตวแพทย์                    ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าวด้วย

"การร่วมมือกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสัตว์ป่าที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆ ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ๆ       และการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการรู้จักกับสัตว์ป่าให้มากขึ้น การเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความรู้เทียบเคียงกับนานาประเทศ ทำให้วันนี้สวนสัตว์สงขลามีความภาคภูมิใจต่อการเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำพาองค์ความรู้ของสัตว์ป่าในระดับพันธุศาสตร์ เพื่อก้าวไปสู่ในงานวิจัยต่างๆ ได้ในอนาคต และสำหรับท่านใดที่มีการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์จาก AIS ก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวชมสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนเรียนรู้พฤติกรรมที่น่ารักภายในสวนสัตว์สงขลาได้โดยมีส่วนลดถึง 50% เลยทีเดียว ซึ่งท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ผ่านเพจสวนสัตว์สงขลาได้ตลอดเวลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลากล่าว

หากท่านใดสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมสัตว์ป่านานาชนิดอื่นๆ ได้เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสวนสัตว์สงขลา ได้ที่เพจ Facebook สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo’ หรือ 074-598555 หรือ ทาง Inbox เพจ สวนสัตว์สงขลา  เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
pantamid walailuk click