บริการรถนำชม

การบริการรถนำชมภายในสวนสัตว์สงขลา พร้อมวิทยากร

อัตราค่าบริการ/บาท

ผู้ใหญ่

20

เด็ก

10