• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘เทคนิคและวิธีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) และจัดทำคู่มือตัวชี้วัดรายบุคคล Individual KPIs skills’ 13/02/2020

  • สวนสัตว์สงขลา จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26/07/2019

  • ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 11/07/2019

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ 'องค์การสวนสัตว์' 26/09/2017

  • สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม มหาราช 01/12/2016

  • มหาสงกรานต์ สรงน้ำคชสาร สวนสัตว์สงขลา 21/04/2016

  • "ลูกพาแม่เที่ยว" ฟรี! สวนสัตว์สงขลา ใน วันแม่แห่งชาติ และเปิดตัวกิจกรรมการแสดงความสามารถของสัตว์รูปแบบใหม่ 20/06/2012

  • สวนสัตว์สงขลา ปลื้ม!! ม้าลายให้กำเนิดลูกน้อย 1 ตัว 30/11/2011