• สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 09/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริการจัดการรถบริการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 04/02/2022

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 13/12/2021

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเพื่อทำสวนยางพารา ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 9 เดือน 07/12/2021

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช้าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี ครั้งที่ 2 18/02/2021

 • ประกศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช้าพื้นที่รีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 18/01/2021

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 07/12/2020

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริหารรถบริการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี (เพิ่มเติม) 30/11/2020

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2020

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการรถบริกการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 16/11/2020

 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุม วัสดุเหลือใช้ที่หมดสภาพภายในสวนสัตว์สงขลา 21/08/2020