• สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์สงขลา 23/08/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ ประเภทที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา 28/06/2018

  • สวนสัตว์สงขลา สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 28/06/2018