• สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน (ทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า Sky Walk ภายในสวนสัตว์สงขลา) 25/07/2023

  • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน (ทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า Sky Walk ภายในสวนสัตว์สงขลา) 22/06/2023

  • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 30/05/2023

  • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 19/05/2021

  • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในรายการ 20/04/2021